Příspěvky

pár poznámek mimo ... třídní nepřítel CO2.0

Snižování emisí CO2 převzalo otěže klíčového tématu veřejného prostoru. Vládne deklarovaná a již témě nezpochybňovaná jednota v názoru, že se klima otepluje, že se tak děje vlivem lidské civilizace a že hlavním zdrojem znečištění způsobujícím oteplování jsou emise skleníkových plynů. A z nich že CO2 je právě tím nejškodlivějším. Logicky se tedy hledá cesta, jak si s jeho emisemi poradit, abychom – jak jsme varováni - zastavili procesy ohrožující ve svých důsledcích lidstvo v jeho dnešní podobě jako takové. Poslední otázka je dnes tou aktuálně nejdiskutovanější – protože všechny předchozí už jsou údajně nezvratně zodpovězeny a v odpovědích na ně panuje široká shoda vědeckého světa. Autor těchto řádků o něčem takovém zdaleka přesvědčen není a jako ekonom a hospodářský historik dospěl dlouholetým k přemýšlením k třem klíčovým otázkám, které se problematiky tzv. změny klimatu týkají. Jsou to: 1. Dochází skutečně ke změně klimatu, která by vybočovala z dlouhodobých, vědecky doložených trend…

pár poznámek mimo ... o recyklaci a dalších hrůzách

hlášení z cesty na východ VIII - a na jih I

pár poznámek mimo ... slintající bestie r. 2018

Hlášení z cesty na východ VII